El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recollim. La seva privacitat és important per a nosaltres.

 

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l'usuari queda informat sobre la forma en què TI EMPORDA S.L.U. recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de la pàgina web - https://www.workdayregister.com/ (des d'ara, el lloc web) i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a TU EMPORDA S.L.U. per altres mitjans.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a TU EMPORDA S.L.U.

A l'emplenar qualsevol formulari de la pàgina web corporativa i fer clic a la casella "He llegit la política de privacitat" o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit la present política de privacitat on s'indiquen els tractaments de dades que es realitzen i les finalitats, entre altres informacions, donant-se així compliment al deure d'informar que imposa la normativa de protecció de dades.

En aquells casos en què en la pàgina web corporativa se sol·liciti el consentiment per a una finalitat concreta, al clicar la casella "Accepto" o similar, l'usuari dóna el consentiment inequívoc i explícit per al tractament en qüestió.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • identitat: TI EMPORDA S.L.U. - NIF: B55190664
 • adreça postal: C/ Dels Fossos, 10 17600 Figueres, Girona
 • telèfons: 972549224
 • correu electrònic: info@workdayregister.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TI EMPORDA S.L.U. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Consentiment de l'interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

¿Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en TI EMPORDA S.L.U. procedeixen de la persona interessada.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TI EMPORDA S.L.U. i JONSU INNOVATION FOR BUSINESS, S.L.U. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. No es van a prendre decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió, i, si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d'un contracte: Prestar els serveis sol·licitats
 • obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats
 • Interès legítim del Responsable: Enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • agència Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

¿Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en TI EMPORDA S.L.U. i JONSU INNOVATION FOR BUSINESS, S.L.U. procedeixen de: El propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • dades identificatives
 • Adreces postals i electròniques
 • informació comercial

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TI EMPORDA S.L.U. estem tractant, dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. En aquest cas, TI EMPORDA S.L.U. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això vol dir que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podrà exercir els seus drets dirigint-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l'adreça electrònica del Responsable, acompanyant la instància / sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a l'exercici / sol·licitud de drets, pot trobar-los a la web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#section1

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent accedint a la seu electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid):

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/queSede.jsf